Zasięg logistyczny

Europa Zachodnia


Niemcy


Francja


Hiszpania
Austria


Wielka Brytania


Portugalia

Włochy


Irlandia
 

Kraje Skandynawskie 


Szwecja


Finlandia

Dania
Norwegia
 

Kraje Beneluxu


Belgia

Holandia

Luxemburg

Kraje Nadbałtyckie


Litwa
Łotwa

Estonia
 

Europa Środkowa 


Czechy


Rumunia


Słowacja


Słowenia

Węgry


Szwajcaria
 

 

 
 

Europa Południowa

Grecja


Chorwacja

Bośnia i Hercegowina


Macedonia

Bułgaria


Serbia